سیما مجتهدی

طراح و برنامه نویس وب سایت
/

رزومه من

سوابق شغلی و تحصیلی من

سوابق تحصیلی

کارشناسی شیمی محض

دانشگاه خوارزمی | 1397-1393


دوره برنامه نویسی مقدماتی وب

مرکز فنی حرفه ای | 1398


دوره HTML | CSS | Bootstrap

موسسه پرتو | 1398


دوره Javascript | JQuery

موسسه پرتو | 1399


دوره php | laravel

موسسه پرتو | 1399


دوره طراحی سایت با وردپرس

موسسه پرتو | 1398


گواهینامه بین المللی برنامه نویسی Front-end

Sololearn | 1398

سوابق شغلی

شرکت نوین طرح پارس

برنامه نویس فرانت اند ( react ) و توسعه دهنده وردپرس | تیر 1400 - اکنون


شرکت هارمس

برنامه نویس فرانت اند | تیر 1399 - اکنون


شرکت کافه لید

برنامه نویس فرانت اند | آذر 1399 - تیر 1400


فریلنسر

برنامه نویس فرانت اند | تیر 1399 - اکنون


مهارت ها

HTML | CSS
100%
Bootstrap
100%
Material design
80%
Javascript
80%
React | Redux
80%
Next.js
50%
JQuery
80%
Wordpress
80%
SCSS
90%
Photoshop | Adobe xd
70%

زبان

انگلیسی